OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.produktyreklamowe.com.pl jest firma oznakowanielokali.pl Piotr Bar z siedzibą w Brzezia Łąka przy ul. Główna 38, kod pocztowy 55-093, o numerze NIP 887-159-88-492, numer REGON 891534533.
2. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail biuro@produktyreklamowe.com.pl, formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce
„Kontakt” lub telefonicznie pod numerem 71 71 81 459, 663 787 665, 601 318 755 .
3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa sprzedaży.
4. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
5. Dane osobowe powierzone nam przez Klientów sklepu produktyreklamowe.com.pl, są wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury VAT lub rachunku sprzedaży.
OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW
6. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
7. Dane techniczne oddają stan faktyczny produktu, zdjęcia sugerują sposób wykonania produktu, szczegółowa specyfikacja znajduje się w opisie oraz opcjach dodatkowych.
CENY
8. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie www.produktyreklamowe.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny z podatkiem VAT.
9. Cena podana przy towarze jest wiążąca obie strony w chwili złożenia zamówienia i nie zawiera kosztów przesyłki.
ZAMÓWIENIA
10. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do telefonu lub komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
11. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.produktyreklamowe.com.pl,
telefonicznie pod numerem 71 71 81 459, 663 787 665, 601 318 755 lub po przez email: biuro@produktyreklamowe.com.pl
12. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
13. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
14. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
DOSTAWA
15. Towar zamówiony w sklepie internetowym produktyreklamowe.com.pl dostarczamy kurierem. W przypadku zamówień gabarytowych możliwy jest odbiór własnym środkiem transportu lub dowóz indywidualny po ówczesnym wyliczeniu kosztów dowozu.
16. Jeżeli Klient dysponuje innymi środkami transportu lub ma podpisaną umowę ze spedytorem na korzystniejszych warunkach, istnieje możliwość wysyłki towaru wskazaną przez Klienta firmą przewozową.
17. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia (wykonanie zamówionego towaru),
ewentualne opcje dodatkowe (malowanie, wykonanie grafiki, projektu)
otrzymanie zaliczki (wysyłamy fakturę proforma w celu uiszczenia zaliczki za produkt / usługę)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia (24-72h)
18. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w oknie “Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wykonania towaru. Czas ten liczony jest do momentu przekazania przesyłki kurierowi do doręczenia. Z reguły jest to od 2 do 3 dni roboczych w przypadku malowania proszkowego oraz usług nietypowych czas może wydłużyć się do 14 dni roboczych o czy informujemy po przez e-mail lub telefonicznie.
19. Na zakupione towary udzielamy 12 miesięcznej gwarancji z wyłączeniem oświetlenia, które jest przedmiotem eksploatacji, wydawany dokument faktura VAT lub paragon fiskalny stanowi gwarancje.
20. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.
SPOSOBY PŁATNOŚCI
21. Płatność za towar może być wybrana przez Klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi:
Przelew na rachunek bankowy Mbank.
W momencie odbioru towaru:
Gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta
ZWROT TOWARU
22. Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 10 dni od daty dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Wyłączone jest uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w następujących przypadkach:
dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na indywidualne zamówienie Klienta (w tym kasetony reklamowe, menu bordy, ramy owz, i inne produkty wykonane na specjalne zamówienie)
dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za zamówienie w terminie 5 dni od daty przyjęcia zamówienia.
w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (art. 10 ust. 3 ww. ustawy) w przypadku gdy zamówiony towar jest wolny od wad, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu.
23. Do przesyłki z wracanym towarem należy dołączyć protokół odstąpienia od umowy wraz z dokumentem sprzedaży.
24. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
25. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
26. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
27. W sytuacji gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją ( protokołem odstąpienia od umowy) , umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą.
28. Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu wraz z kosztami wysyłki towaru do Klienta.
29. W sytuacji gdy Klient za zamówiony towar dokonał przedpłaty, zostaną mu zwrócone również odsetki ustawowe od wpłaconej kwoty.
30. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku do malownaia proszkowego, wydruku / wycięcia grafiki po zaakceptowaniu po przez e-mail.
PROCEDURA REKLAMACYJNA
31. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty wysyłki do serwisu pokrywa kupujący.
32. Do opakowania z reklamowanym produktem prosimy o dołączenie opisu uszkodzenia wraz kopią faktury/paragonu oraz adresem zwrotnym potrzebnym do wysyłki.
Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.
33. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego urządzenia, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.
34. Sprzęt powinien być umieszczony w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport i wysłany na adres serwisu podany poniżej.
oznakowanielokali.pl Piotr Bar
Główna 38
55-093 Brzezia Łąka
tel. 663 787 665
35. Reklamacje rozpatrujemy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
36. Po naprawie sprzęt odsyłany jest na koszt firmy produktyreklamowe.com.pl pod wskazany wcześniej przez Klienta adres zwrotny.
37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Telefon: kom.663 787 665 tel.71 71 81 459

biuro@produktyreklamowe.com.pl

Promocje

Aktualnie brak promocji